Universell Vit Tids Healing

Universell Vit Tids Healing

 

Universell Vit Tids Healing är en urgammal universell healingkonst. Den arbetar med målsökande healing, genom tid och rum.


En healing som individuellt söker efter problemet och finner behovet, vare sig detta befinner sig inom eller utanför personen, djuret, växten eller situationen, som man valt att hela. Healingen kan både läka och lunga, men påverkar även till exempel omgivningen positivt, om denna har haft en negativ inverkan på klientens hälsa eller liv.


Den Universella Vit Tids Healingen går in och når till den djupaste vibrationen, på det fysiska planet, till vår atomnivå. Men den arbetar även med det mest subtila av tankar, känslor och drömmar, samt för att skapa smartare lösningar, inspirera till nya idéer och fördjupa positiva upplevelser.

Healingen kan alltså balansera allting, både fysiskt och psykiskt, men även emotionellt.