Regndroppsteknik

Regndroppsteknik/behandling/massage


RDT är en kraftfull behandlingsmetod som hjälper kroppen att korrigera defekter i ryggradens kurvaturer genom att man använder sig av eteriska nyckeloljor mot virus, bakterier och inflammationer.

Om regndroppstekniken

Genom att applicera särskilda terapeutiska oljor som motverkar virus, bakterier och inflammationer kan man hjälpa kroppen att korrigera förskjutningar i ryggraden.


De eteriska oljorna har en stärkande effekt på immunförsvaret och hjälper kroppen att bekämpa oönskade bakterier och virus.


Eftersom de eteriska oljorna även verkar på känslocentrum i hjärnan via doftsinnet, är Regndroppstekniken också en mycket välgörande behandlingsform för att avhjälpa oro och stress, utbrändhet och värk samt för att åstadkomma känslomässig läkning.


Under de år som regndroppstekniken utövas har den hjälpt många fall av skolios, kyfos och kroniska ryggsmärtor.


Resultaten kan vara i timmar, dagar eller t.o.m. år, beroende av varje enskild kropp och dess syra/bas-balans. Ju surare en kropp är desto kortare tid varar resultatet

Man rekommenderar RDT 1gång/vecka. Vid sjukdom kan den göras oftare för att stärka immunförsvaret och för att bli av med onödig stress.


 Olika ämnen i Young Livings ekologiska oljor:

Fenoler: Tar hand om virus, bakterier, svamp och rengör cellen.

Sesquiterpiner: Levererar syre till cellerna och tar bort felskriven information i cellminnet DNA. Speciellt effektivt att bekämpa cancer för cancercellerna innehåller fel information.

Monoterpiner: Erbjuder en variation av helande egenskaper.


Historia

Regndroppstekniken utvecklades av Gary Young på 1980-talet.


Den bygger på hans forskning om eteriska oljor som antimikrobiska medel samt på fascinerande information som han fått av en indianhövding från Lakota Indian Nations i USA.


De har i generationer använt sig av en metod att hela kroppen från obalanser och sjukdomar genom fjäderlätta strykningar längs ryggraden.


Denna gamla indianska tradition lade grunden till Gary Youngs utformning och utveckling av Regndroppstekniken.


Vetenskapliga studier har visat att många typer av skolios och ryggradsförskjutningar orsakas av virus eller bakterier som ligger ”sovande” längs ryggraden.


Detta kan orsaka inflammation, vilket i sin tur kan göra att svagheter uppstår i ryggraden som kan leda till skolios och andra besvär.